Doç. Dr. YALÇIN GÜNEŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. YALÇIN GÜNEŞ

T: (0282) 250 2324

M ygunes@nku.edu.tr

W ygunes.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1999
Tez:
Lisans
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İNŞAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTE
2007-
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇE
1999-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2007-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. kerem G., KARAKAYA N., GÜNEŞ Y., Sinan Y., EVRENDİLEK F., Utilizing aluminum etching wastewater for tannery wastewater coagulation: performance and feasibility, Desalination and Water Treatment, vol. 57, pp. 2413-2421, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
2. GÜNEŞ Y., ATAV R., Effectiveness of ozone in decolorization of reactive dye effluents depending on the dye chromophore, Textile Research Journal, vol. 82, pp. 994-1000, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
3. GÜNEŞ Y., Inhibition of boric acid and sodium borate on biological activity of microorganisms in an aerobic biofilter, Environmental Technology, vol. 34, pp. 1117-1121, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ÖNGEN A., GÜNEŞ Y., TALINLI İ., TREATABILITY OF PESTICIDE INDUSTRY EFFLUENT BY ZONATION AND COAGULATION. A REAL EFFLUENT INVESTIGATION, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 13, pp. 23-32, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., TALINLI İ., Toxicity evaluation of industrial and land base sources in a river basin, Desalination, vol. 226, pp. 348-356, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. DİNÇER A. R., KARAKAYA N., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., Removal of cod from oil recovery industry wastewater by the advanced oxidation processes (AOP) based on H2O2, GLOBAL NEST JOURNAL, vol. 10, pp. 31-38, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. DİNÇER A. R., GÜNEŞ Y., KARAKAYA N., Coal-based bottom ash (CBBA) waste material as adsorbent for removal of textile dyestuffs from aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, vol. 141, pp. 529-535, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. DİNÇER A. R., GÜNEŞ Y., KARAKAYA N., GÜNEŞ E., Comparison of activated carbon and bottom ash for removal of reactive dye from aqueous solution, Bioresource Technology, vol. 98, pp. 834-839, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
9. GÜNEŞ Y., KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., KARAKAYA N., Effects of technology based effluent limits on receiving waters, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 8, pp. 418-424, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., ÇELİK S. Ö., COLOR AND COD REMOVAL FROM TREATED TEXTILE INDUSTRYEFFLUENTS WITH VARIOUS ADSORBENTS, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt 35, ss. 729-736, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., DİNÇER A. R., ÇİFÇİ D. İ., TUNÇAL T., Tekstil endüstrisi atıksu arıtma çamurlarında organik madde gideriminde Fenton, foto-Fenton ve ozonlama yöntemlerinin karşılaştırılması, 2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) (25.10.2017-27.10.2017).
Özet bildiri
2. YAZICI GÜVENÇ S., GÜNEŞ Y., VARANK G., The Usability of Aluminum Industry Wastewater Treatment Sludges (AIWTS) as a Coagulant for Treatment of Textile Wastewater, THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (08.05.2017-10.08.2017).
Tam metin bildiri
3. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., ORDU Ş., GÜNEŞ Y., HANEDAR A., Assessment of the qualities of tap water taken from Istanbul and Tekirdağ, International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics, ICASEM 2017 (05.05.2017-07.05.2017).
Özet bildiri
4. GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ Y., HANEDAR A., Removal of COD and Color from Biologically Treated Textile Effluents by Adsorption and H2O2/UV Oxidation, International Conference of Applied Sciences, Engineering and Mathematics, ICASEM 2017 (05.05.2017-07.05.2017).
Özet bildiri
5. GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., HANEDAR A., KAYKIOĞLU G., Treatment of Real Textile Wastewater by Fenton Process: Comparison of Process Conditions for Raw and Biologically Treated Textile Wastewater Samples, International Conference of Applied Sciences Engineering and Mathematics (ICASEM 2017) (05.05.2017-07.05.2017).
Özet bildiri
6. GÜNEŞ E., KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ Y., Aksoy C., Yavaşoğlu L., Removal of COD and color from textile industrial wastewater using coagulation and flocculation processes, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016) (26.10.2016-28.10.2016).
Özet bildiri
7. Özvardarlı A., GÜNEŞ Y., Determination of PFOS and PFOA in Environmental Media, International Conference: 10th Aegean Analytical Chemistry Days (28.09.2016-02.10.2016).
Özet bildiri
8. KAYKIOĞLU G., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., ÇELİK S. Ö., Color And COD Removal From Treated Textile Industry Effluents with Various Adsorbents, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) (31.08.2016-03.09.2016).
Özet bildiri
9. DİNÇER A. R., GÜNEŞ Y., ÖNGEN A., COMPARISON OF ADSORPTION CAPACITY OF RAW, THERMAL TREATED AND PYROLIZED BIOLOGICAL WASTE SLUDGE, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) (31.08.2016-03.09.2016).
Özet bildiri
10. KAYKIOĞLU G., ATAV R., GÜNEŞ Y., GÜNEŞ E., REUSE OF TEXTILE WASTEWATER IN DISPERSE DYEING PROCESS USING ADSORPTION PROCESS, 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (1st IBCESS) (31.08.2016-03.09.2016).
Tam metin bildiri
11. GÜNEŞ Y., ATAV R., Osman N., Effectiveness of fenton process in decolorization of reactive dye effluents depending of the dye chromophore, Internatıonal Conference On Clean Water, Aır And Soıl (27.04.2015-29.04.2015).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Environmental Engineering Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Environmental Processes, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
3. WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
4. Textile Research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Textile Research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
6. Environmental Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
7. International Journal of Hydrogen Energy, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
8. Water Science and Technology-Water Supply, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
9. Desalination and Water Treatment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
10. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
11. RSC Advances, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Sabit Yataklı Bir Biyofilm Reaktöründe Endokrin Bozucu (Bisfenol A ve Oktil Fenol Etoksilat) Bilesiklerin Toksik Etkilerinin Arastırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 22.04.2015-11.10.2016.
2. Ergene Havzası Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-04.03.2016.
3. Mekanik Susuzlaştırılmış Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Kuruma Potansiyellerinin İyileştirilmesi, Eş Zamanlı Kurutma ve Stabilizasyon Yöntemlerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.07.2012-24.02.2015.